Se, hvad motion og bevægelse i skoledagen kan være og hør om de effekter, fysisk bevægelse kan have for eleverne.

Debatoplæg til filmen se pdf-fil

KÆRE LÆRER

Velkommen til sundeunge.dk.

 

En hjemmeside med viden, inspiration og ideer til at inddrage motion og bevægelse samt emner om sundhed i undervisningen og i pauserne i løbet af skoledagen.

Bliv inspireret af eksempler på motion og bevægelse i undervisningen og hør, hvad eleverne mener om mere fysisk bevægelse i skoledagen.

Debatoplæg til filmen se pdf-fil

Sundeunge.dk i undervisningen

Motion, bevægelse og sundhed på erhvervsskolerne


De erhvervsrettede uddannelser er meget forskellige.Der er derfor også stor forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte uddannelser og undervisere implementerer sundhedsaktiviteter i skoledagen. Fælles for skolerne er ønsket om at:
 

• eleverne trives i uddannelsen
• eleverne er motiverede for læring

• eleverne bliver i stand til at gennemføre uddannelsesforløbet.

Det er et væsentligt pædagogisk og didaktisk perspektiv for dette materiale.

 

Anvendelse


Materialet er primært målrettet elever og lærere på G1 og G2 samt ledelsen på erhvervsskolerne. Det kan anvendes i de enkelte erhvervsfag, valgfag, grundfag og i pauserne. Og det kan anvendes i tværfaglige sammenhænge som fx temauger om krop og sundhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø eller i forbindelse med skolens idrætsdage.

Materialets indhold


Inspirations- og debatfilm om motion, bevægelse og sundhed.

Viden og fakta om sundhed og det gode liv.

Debatskabende spots.

Interaktive film, hvor eleverne selv skal være fysisk aktive.

Powerpauser.

Inspirationskatalog, hvor du som lærer kan finde konkrete og let   anvendelige aktiviteter og øvelser til brug i din undervisning og i puserne.

Der er aktivitets- og undervisningsforslag til alle film i materialet.

 

Du kan vælge mellem to hovedområder

sUNDHED

Her finder du viden og fakta med fokus på det brede sundhedsbegreb samt inspirationskatalog til motion og bevægelse i læringen.
 
Materialet kan anvendes i undervisningen og i pauserne.

VÆLG INDGANG

Du kan vælge den eller de indgange, som er aktuel for dig som underviser. Under hver indgang finder du blandt andet spots og interaktive film, powerpauser og quiz om sundhed.

Materialet kan anvendes i undervisningen og i pauserne.