SUNDHED

– det brede sundhedsbegreb

Det positive, brede sundhedsbegreb dækker over en fokusering på både forebyggelse og sundhedsfremme. Vi skal dermed både undgå sygdom og samtidig fremme det gode liv.

Dette materiale tager afsæt i det brede sundhedsbegreb og inddrager dermed forskellige faktorer, der påvirker sundheden - livsstil, levevilkår og sundhedsfremmende indsatser.

Viden og fakta om sundhed

Find her en række sjove, overraskende og nyttige informationer om sundhed med fokus på det brede sundhedsbegreb.

Materialet på siden består af viden om betydning af mere fysisk aktivitet i skolen, et oplæg til samtale og debat om sundhed med eleverne samt oplæg til, at eleverne selvstændigt søger mere viden om sundhed.

Det kan anvendes fagligt eller tværfagligt i undervisningen, hvor der sættes fokus på sundhed og KRAM - kost, alkohol, rygning og motion.

Motion og bevægelse

Bevægelse som begreb dækker over mange forskellige måder at bevæge sig på fysisk.

Få viden om motion og bevægelse og bliv inspireret til at inddrage motion og bevægelse i læringen.