bootstrap website templates

HOVEDSIDEN FOR LÆRER 

LÆRERSIDEN

Velkommen til sundeunge.dk hjemmeside

En hjemmeside med viden, inspiration og ideer til at inddrage motion og bevægelse samt emner om sundhed i undervisningen og i pauserne i løbet af skoledagen.

Sundeunge i undervisningen

Motion, bevægelse og sundhed på erhvervsskolerne

De erhvervsrettede uddannelser er meget forskellige.Der er derfor også stor forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte uddannelser og undervisere implementerer sundhedsaktiviteter i skoledagen. Fælles for skolerne er ønsket om at:

• eleverne trives i uddannelsen
• eleverne er motiverede for læring
• eleverne bliver i stand til at gennemføre uddannelsesforløbet.

Det er et væsentligt pædagogisk og didaktisk perspektiv for dette materiale.

Anvendelse
Materialet er primært målrettet elever og lærere på G1 og G2 samt ledelsen på erhvervsskolerne. Det kan anvendes i de enkelte erhvervsfag, valgfag, grundfag og i pauserne. Og det kan anvendes i tværfaglige sammenhænge som fx temauger om krop og sundhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø eller i forbindelse med skolens idrætsdage.

Materialets indhold


Inspirations- og debatfilm om motion, bevægelse og sundhed.

Viden og fakta om sundhed og det gode liv.

Debatskabende spots.Interaktive film, hvor eleverne selv skal være fysisk aktive.

Powerpauser.Inspirationskatalog, hvor du som lærer kan finde konkrete og let  anvendelige aktiviteter og øvelser til brug i din undervisning og i puserne.

Der er aktivitets- og undervisningsforslag til alle film i materialet.

Vælg hovedområde

Mobirise

Sundhed

Her finder du viden og fakta med fokus på det brede sundhedsbegreb samt inspirationskatalog til motion og bevægelse i læringen.

Materialet kan anvendes i undervisningen og i pauserne.

Mobirise

Vælg indgang

Du kan vælge den eller de indgange, som er aktuel for dig som underviser. Under hver indgang finder du blandt andet spots og interaktive film, powerpauser og quiz om sundhed.

Materialet kan anvendes i undervisningen og i pauserne.