simple web templates

LEDELSE - SUNDHEDSINDSATSER

Motion, bevægelse og sundhed

De erhvervsrettede uddannelser er meget forskellige. Der er derfor også stor forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte uddannelser og undervisere implementerer sundhedsaktiviteter i skoledagen. Fælles for skolerne er ønsket om at:

• eleverne trives i uddannelsen
• eleverne er motiverede for læring
• eleverne bliver i stand til at gennemføre uddannelsesforløbet.

Pædagogisk og didaktisk udvikling
-  en styrkelse eller et problem?

Når man som erhvervsskole ønsker at igangsætte pædagogisk og didaktisk udvikling, kan det være en udfordring at samles om opgaven. Fx når det handler om at skulle implementere de 45 minutters motion og bevægelse i dagligdagen.

Mange erhvervsskolers afdelinger kan være spredt over et stort geografisk område, man mødes sjældent, og skolerne har et personale med vidt forskellige arbejdsopgaver og kompetencer.

”Bevægelsen i hverdagen, den er vigtig. Og den er god også for
simpelthen at skabe noget variation i dagligdagen.”


Citat: Maiken Ager Zeuthen, Uddannelsesleder, Svendborg Erhvervsskole

Men ikke alle lærere er nødvendigvis erfarne i at tilrettelægge en undervisning med fysisk bevægelse. Og flere lærere kan være bekymret over, om det faglige pensum nu også kan nås, når eleverne skal bruge tid på at bevæge sig fysisk i undervisningen.

Dette materiale henvender sig til både elever, lærere og ledelse ved de erhvervsrettede uddannelser og sætter fokus på netop sundhed, motion og bevægelse i skoledagen. Herunder hvordan ledelsen på skolerne kan støtte lærerne på forskellig vis og være med til at pege på praktiske løsninger til gavn for hele skolens pædagogiske tænkning og praksis.

Gennem film, debat- og undervisningsoplæg samt forslag til bevægelsesaktiviteter kan målgrupperne blive inspireret til en undervisning med mere variation og fysisk bevægelse, med afsæt i det positive, brede sundhedsbegreb.

Mobirise
Den gode sundheds ide

Anvendelse

Materialet er primært målrettet elever og lærere på G1 og G2 samt ledelsen på erhvervsskolerne.

Det kan anvendes i de enkelte erhvervsfag, valgfag, grundfag og i pauserne. Og det kan anvendes i tværfaglige sammenhænge som fx temauger om krop og sundhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø eller i forbindelse med skolens idrætsdage.

Materialets indhold

Inspirations- og debatfilm om motion, bevægelse og sundhed.

Viden og fakta om sundhed og det gode liv.

Debatskabende spots. Interaktive film, hvor eleverne selv skal være fysisk aktive.

Powerpauser.

Inspirationskatalog, hvor lærerne kan finde konkrete og let anvendelige aktiviteter og øvelser til brug i din undervisning og i pauserne.

Inspiration og videndeling for dig som leder. Der er aktivitets- og undervisningsforslag til alle film i materialet.

Den gode ide til sundhedsfremme

At fremme sundhed på erhvervsskolerne handler grundlæggende om at give eleverne kompetencer og lyst til at træffe flere og mere sunde valg for at styrke deres fysiske og mentale sundhed.

Det handler om elevernes livsduelighed og dermed bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse og på sigt at få sig et job, som de fysisk og mentalt er rustet til at klare. Og der er god grund til at arbejde sundhedsfremmende på erhvervsskolerne.

Undersøgelser gennemført af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Folkesundhed m.fl. viser tydeligt, at erhvervsskoleelever er særligt udsatte, når det handler om sundhed og trivsel. Forskningen har samtidig vist, at sundhedsadfærd og trivsel har stor betydning for den enkeltes sundhed senere i livet.

Læs mere her og find bl.a. links til MULD-rapporter og National Sundhedsprofil - unge.

www.si-folkesundhed.dk

www.sst.dk/Sundhed/Alkohol/

www.cancer.dk

KOSMOS

vicekosmos.dk

TRYG FONDEN

trygfonden.dk