bootstrap template

LEDELSE - SUNDHEDSINDSATSER

Erfaring med sundhedsindsatser

Erfaringer med at integrere sundhed i undervisningen og fastlægge sundhedspolitikker på skolerne har allerede skabt positive adfærdsmæssige forandringer.

Eleverne møder mere motiverede og undervisningsparate og oplever dermed et større udbytte af undervisningen.

Det mindsker fravær. Styrker den enkeltes selvværd og bevidsthed om sundhed på flere planer og styrker samtidig sammenholdet blandt eleverne på skolen.

Ifølge undersøgelse udført af EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, arbejder 31% af erhvervsskolerne med at skabe individuelle og sociale indsatser som motion, kost og sundhed i forbindelse med fokus på frafald.

Samtidigt viser skolers erfaringer med sundhedsfremme, at det kan være vanskeligt at nå hele gruppen af erhvervsskoleelever ved mere traditionelle undervisningsformer og rammer. Og det kan være vanskeligt at motivere undervisere til at integrere indsatser og initiativer i undervisningen.

Med den nye EUD-reform skal erhvervsskolerne skabe attraktive erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljøer.

Denne trin-for-trin-guide giver inspiration til skolernes arbejde.

Find guiden her:
https://www.eva.dk/projekter/2015/vaerktojskasse-til-udvikling-af-erhvervsrettet-ungdomsuddannelsesmiljo/inspirationskatalog/et-erhvervsrettet-ungdomsuddannelsesmiljo-en-trin-for-trin-guide

Inspirations og debatfilm skole kompetence-udvikling

Filmen kan anvendes i forbindelse med undervisernes kompetenceudvikling og den pædagogiske udvikling til sundhedsfremme.

I 2009 gik erhvervsskolen Mercantec i Viborg ind i projekt Sundhedsfremme på Erhvervsskolerne.

De besluttede, at alle grundskoleelever skal have idræt på skemaet i 2015. Første skridt var at overbevise lærerne om, at det var en god ideat deltage i projektet, som de nu kalder, Strong Living.

Varighed: 5.18 minutter

Debatoplæg til filmen filmen STRONG LIVING

Med udgangspunkt i filmen om Mercantec diskuteres først følgende udsagn i mindre grupper:

Eleverne gider ikke bevæge sig fysisk og gider ikke idrætLærerne ved ikke, hvordan de skal undervise i idræt

Der er ikke tid og ikke plads til at inddrage bevægelse i undervisningen

Dan nye mindre grupper.Samtal om og diskutér punkterne herunder:

1. Hvilke elementer indgår i projektet Strong Living?Hvordan arbejdede Mercantec med at implementere sundhedsfremme fra start?

2. Kunne projektet, eller dele af projektet blive virkelighed på jeres skole? Giv evt. eksempler på hvordan, og forhold jer samtidig til skolens rammer.

3. Diskutér fordele og ulemper ved motion og bevægelse i undervisningen.

4. Diskutér, hvad den enkelte lærer kan gøre, og hvad skolen kan gøre.

Lav en konklusion på jeres diskussion og fremlæg denne for resten af kollegiet.

Det anbefales, at ledelsen herefter samler konklusionerne til det fortsatte udviklingsarbejde.

KOSMOS

vicekosmos.dk

TRYG FONDEN

trygfonden.dk