POWERPAUSER

Powerpauser er ideer til ”den gode pause”. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen. Med disse powerpauser vil vi hjælpe med at holde energien oppe hos eleverne i alle læringssituationer; også de mere stillesiddende.
 

Powerpauserne er opdelt i tre kategorier. De kan alle laves i et almindeligt undervisningslokale uden brug af særlige rekvisitter.

Øvelserne tager ca. fem minutter.

PULS OG STYRKE

Shake it up

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Ingen særlige.


Instruktion: Ryst først armene en ad gangen og så benene et ad gangen.


Generelt:

Det er vigtigt at fortælle deltagerne, at de skal forsøge at slappe af i kroppen og trække vejret roligt og dybt ned i maven, når de strækker ud. På den måde bliver blodgennemstrømningen til musklen ikke bremset af, at musklen er spændt, og det bliver muligt at trække vejret ordentligt igennem.

Den brændende stol

Materialer: En-fire stole.
Obs! Denne øvelse er sjov, men kan blive ret voldsom, så sæt nogle regler op for adfærd, inden I går i gang – fx må man ikke trække så hårdt, at nogen kan komme til skade.


Krav til plads: Plads til rundkreds.


Instruktion: Deltagerne står i en kreds på fem-otte personer med hinanden i hånden. I midten står "den brændende stol". Stolen skal hele tiden være i midten af kredsen. Ved at trække i kredsen skal man få de andre til at røre stolen. Den, som rører stolen, "brænder sig" og må gå ud af kredsen. Kredsen bliver mindre og mindre – den sidste, der ikke har rørt stolen, har vundet.

Formel 1-kast

Materialer: To genstande, man kan kaste med, fx en bold, en kugle af halstørklæder, papirkugler eller lign. 

Krav til plads:Plads til rundkreds, men der kan fint være borde, stole og tasker imellem deltagerne.


Instruktion: Deltagerne former en stor rundkreds, og de inddeles i 1'ere og 2'ere, så man laver to hold. To genstande gives til henholdsvis en 1'er og en 2', som står over for hinanden i rundkredsen. De to bolde sendes nu rundt i samme retning i rundkredsen, 1'ere til 1'ere og 2'ere til 2'ere.

Det hold, der først får deres bold til at overhale den anden, er vinder. Tabes genstanden, skal den samles op af personen, der tabte den. Ingen må forsætligt røre modstanderens bold.

Håndgranat

Materialer: Stole til halvdelen af deltagerne + to. (Hvis I ikke vil til at flytte på stolene, kan I lege legen stående og erstatte stolene med cirkler af kridt).
 

Krav til plads: Ingen.


Instruktion: Instruktøren råber "håndgranat", og alle deltagerne rejser sig op ved deres pladser. En blød bold af fx tørklæder, huer og halstørklæder kastes rundt i klassen. Det gælder om at få den hurtigt videre til de andre, så den ikke eksploderer i hænderne på én. På et tidspunkt råber instruktøren "eksplosion", og så skal alle nå at kravle ind under bordene, inden "håndgranaten" rammer gulvet. Der råbes "fri bane", når deltagerne må komme frem igen.


Variation: Kan varieres ved, at der er flere håndgranater i omløb og eksplosioner på forskellige tidspunkter, hvor de resterende håndgranater stadig skal gives/kastes videre, mens man sidder under bordet.

TALKODER

Materialer: Ark fyldt med tal fra 1-10 i tilfældigt blandet rækkefølge.
 

Krav til plads: Kan udføres på meget lidt plads.
 

Instruktion: Underviseren instruerer deltagerne i, at de fx skal hoppe, når de høre tallet fire, lave musestep, når de hører tallet fem, bokse i hurtigt tempo, når de hører tallet tre, og lave sprællemand, når de hører tallet ti. Kun nogle af tallene skal kodes. Underviseren læser derefter en tilfældig talrække op. Når tallet fire kommer, laver deltagerne musestep, indtil et andet kodet tal læses op og skifter bevægelsen.


Variation: Kan også laves med bogstaver, og bevægelser og koder kan skifte. Underviseren kan hjælpe deltagerne med huske koderne ved at skrive dem op på tavlen i begyndelsen, fx 3 = bokse. Der kan kobles færre eller flere bevægelser på, fx englehop, skihop, sidebøjninger, hoveddrejninger, armsving, høje knæløftninger osv.

Grænseland

Materialer: Linje/grænse, markeret med snor, kridt eller revnen mellem to borde.


Krav til plads: Hvis man arbejder i par, er øvelsen ikke så pladskrævende. Hvis to store grupper er mod hinanden, er det bedst at rydde gulvet eller gå udenfor.


Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig på hver sin side af en markeret linje. De tager fat i hinandens hænder og skal nu forsøge at trække hinanden over linjen.


Variation: Kan udføres med to store grupper på hver sin side af linjen. Her skal deltagerne forsøge at hjælpe hinanden som team med at få så mange som muligt fra det modsatte hold over på deres egen side uden selv at miste nogen.

Bank din krop i tip

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Ingen særlige ud over, at man lige skal kunne bukke sig ned uden at slå hovedet.


Instruktion: Underviseren giver kommandoer løbende og demonstrerer selv bevægelserne. "Begynd med at trampe med fødderne i rask tempo, klap med begge hænder så hårdt på kroppen, som I kan holde ud – først på venstre fod, så op over underben og lår, venstre side af kroppen, hen over maven og tilbage igen, med højre hånd ud over venstre arm, klap i hænderne, med højre hånd tilbage over venstre arm og skulder, med begge hænder hen over brystet, Tarzan-hyl, med venstre hånd ud over højre arm, klap i hænderne, klap med venstre hånd tilbage over højre arm og skulder, med begge hænder omme på ryggen, ned over balderne og ned over højre ben for at ende ved foden igen, tramp rytmisk i takt med fødderne, først hårdt og så mere og mere sagte i fælles tempo for til sidst at sætte jer stille ned på stolen.


Variation: Deltagerne går sammen i par og klapper på hinandens kroppe (her udelades forsiden, så der kun klappes på bagside, arme og ben).

Rumpenissernes tvekamp

Materialer: Ingen.


Krav til plads: Kan laves i klassen, men det er bedst, hvis man ikke risikerer at falde ind i et bord.
 

Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og står ryg mod ryg med fødderne parallelle. Nu gælder det om at skubbe med rumpen, så man får den anden til at tage et skridt frem.
Bedst ud af tre vinder.
 

Variation: Laves som håndfladetvekamp, hvor de to deltagere står med let spredte ben og fødderne parallelle over for hinanden. De skal nu forsøge at få den anden til at tage et skridt frem eller tilbage ved at skubbe med håndfladerne mod den andens håndflader. Kan også laves som "hanekamp" på et ben, hvor den, der bliver nødt til at sætte det andet ben til jorden først, har tabt.

Klask eller fang fluer

Materialer:En lille genstand, fx penalhus, papirkugle, hat, plastikflaske.


Krav til plads: Ingen særlige.


Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig over for hinanden. Den ene holder en genstand i strakt arm over sit hoved. Den anden har armene ned langs siden. Når den første deltager slipper genstanden, skal den anden forsøge at fange den, inden den når jorden. Armene skal hænge ned langs siden, til genstanden er sluppet.


Variation:  
1) Deltagerne sidder over for hinanden på hver sin stol med knæene mod hinanden. A lægger hænderne på B's lår.
B har samtidig armene hængende ned langs siden. B skal nu forsøge at klaske A´s hænder, og A skal forsøge at nå at fjerne dem, inden B rammer.


2) En genstand placeres midt på bordet, og deltagerne skal hver især forsøge at få fat i den først. Bedst ud af tre vinder.

Kejserens gåtur

Materialer: En bog eller lignende til hver.


Krav til plads: Ingen særlige.


Instruktion: Alle deltagerne tager en bog på hovedet og går rundt i lokalet og vinker rank og stolt som en kejser til sit folk uden at tabe bogen.

 
Variation: Kejserens morgengymnastik. Alle stiller sig på et ben. Med det frie ben tegner de cirkler i luften. Gentages med modsatte ben. Kan laves med eller uden bog på hovedet.
Der kan også kobles flere bevægelser på, mens deltagerne
har en bog på hovedet.

Kongens efterfølger med bevægelser på stedet

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Plads til at strække ben og arme.


Instruktion: Deltagerne skiftes til at vælge en bevægelse, som alle udfører, indtil hun/ han siger navnet på den næste, der skal finde på en bevægelse.

Det skal være bevægelser, som man kan udføre siddende på sin stol eller stående bag ved stol og bord.
 

Variation:
Underviseren stiller krav til bevægelserne, fx at både arme og ben skal være med, at de må kun foregå på ét ben, eller at man skal lave øvelsen to og to.

Maskinens omdrejninger / pumpen

Materialer: En genstand, man kan række til hinanden,

fx penalhus eller bog.


Krav til plads: Plads til at strække armene og bukke sig frem, når man to mand står ryg mod ryg.


Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig ryg mod ryg. De konkurrerer mod andre par om at score flest point på tre minutter. Underviseren tager tid, og parrene tæller selv deres point. For at få et point skal en genstand, fx et penalhus,

rækkes fra den til den anden gennem benene og tilbage til den første over hovedet.
 

Variation:
 1) Penalhuset rækkes fra den ene til den anden vha. kropsdrejninger, så det kommer til at køre i en cirkel rundt om maverne på deltagerne.
Dette kan kombineres med den første version.

 

2) Deltagerne står med front mod hinanden, og holder deres håndflader mod hinanden. De skal nu presse højre hånd frem og holde lidt igen med den venstre og derefter omvendt presse med venstre og holde igen med højre, så deres arme kommer til at køre i et jævnt tempo, imens de tæller til tyve. Ved tyve tager de hinanden i hænderne og skiftes til at læne sig bagud og ned i hug og rejse sig igen med hjælp fra den anden. Igen forsøger deltagerne at skabe et jævnt tempo, mens de tæller til 20, hvorefter de skifter til håndflade-pumpe/pres igen etc.

Stjæl tasken

Materialer: To tasker.


Krav til plads: Kan laves i klassen, men det er bedst, hvis man ikke risikerer at falde ind i et bord.


Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig over for hinanden med det ene ben foran det andet i skridtstilling og en taske mellem benene hver især.

De tager arm-fatning med højre arm. Nu gælder det om at vinde dysten ved at trække og skubbe, så den anden kommer til at tage et skridt frem. Man kan også vinde ved – uden at tage et skridt – at komme ned og røre/stjæle den andens taske. Den, der først rører den andens taske eller får den anden ud af balance, har vundet.

PAUSER SAMMEN

Styr bilen

Materialer: Eventuelt bind for øjnene

 

Instruktion: Eleverne er sammen parvis inden for et afgrænset inde- eller udeområde. Den ene bliver ’bil’ og lukker øjnene/får bind for øjnene. Den anden elev, føreren, stiller sig bag ved sin bil. Føreren styrer sin bil ved at trykke den anden på yggen/skuldrene. Hvis der trykkes på højre skulder, drejes der til højre, og modsat til venstre. Hvis der trykkes midt på ryggen, skal man ’køre’ forlæns, og bliver der trykket dobbelt på ryggen, skal der køres baglæns. Som tilvænning til aktiviteten kan man starte med, at parrene holder i hånd, eller at den blinde holder en finger i den andens håndflade.

 

Variation:

1) Bilerne styres verbalt af makkerne uden for det afgrænsede område med signaler såsom frem, tilbage, højre, venstre.

 

2) Der kan stilles krav om, at bilerne kun må styres verbalt med forskellige aftalte koder for hvert makkerpar, fx øst/vest, styrbord/bagbord eller forskellige tal.

 

3) Aktiviteten kan udvikles til en nervepirrende fangeleg, hvor den ene bil udvælges som fanger. Herefter gælder det for denne bil om at fange de andre, som enten kører ud af legen, hvis de bliver fanget, eller skal køre en omgang, før de er med i legen igen.

 

4) Aktiviteten kan også udvikles til ’bil-bold’, hvor bilerne spiller i to hold mod hinanden med en skumbold, og hvor det gælder om at score ved at kaste eller trille bolden ind i modstanderens mål.

Hold hovedet koldt

Materialer: Et viskelæder, et stykke papir eller andet, som kan balancere på hovedet
 

Krav til plads: Ingen særlige


Instruktion: Hver elev lægger fx et viskelæder oven på sit hoved. Det gælder herefter om at få de andre elever til at tabe deres viskelæder.
Man må kun gå rundt, men man må gerne kilde eller skubbe let til hinanden. Når man har tabt sit viskelæder, er man ude af legen.

Variation: Man kan aftale, at man har tre liv, inden man er ude af legen, eller at man bliver levende igen, når man fx har lavet 15 sprællemænd.

Stil op på række

Materialer: Ingen


Instruktion: Eleverne stiller op på række efter højde, alder, husnummer, antal bogstaver i navn etc. Eleverne får til opgave at stille sig på række efter højde på fx et minut, hvor der må kommunikeres på livet løs. Herefter vurderer læreren, om de har ”målt” rigtigt. Det er den nemme udgave.


VARIATION af ”Stil op på række”:

1) Eleverne skal stå på række efter den måned, de er født. Men de må ikke sige noget.

2) Rækken skal laves efter skostørrelser, antal bogstaver i efternavn etc., hvor der ikke må kommunikeres hverken verbalt eller nonverbalt/kropsligt.

3) Man kan også lave en rækkeøvelse, hvor hver elev er et bogstav, og skal eksempelvis stave til ”bowling” ved at stille sig op i den rigtige rækkefølge.

et hop

Materialer: Ingen


Instruktion: Alle samles i en rundkreds. Når alle er samlet i rundkredsen, er øvelsen, at alle skal hoppe på samme tid, så det lyder som et hop, når de rammer gulvet. Man må ikke tale under øvelsen.

A ) Kan du tælle til tre?

Materialer: En-fire hulahopringe.

Instruktion

Deltagerne finder sammen to og to og løfter højre hånd foran hinanden. Når der siges "et", klapper eleverne højrehænderne sammen.

Det samme med venstre hånd på "to" og med begge hænder på "tre".
Nu tælles fx følgende talrække: 1-2-3-2-2-3-1-3-2.

Variation: Prøv med lukkede øjne eller sæt flere tal og øvelser på.

 

B ) Kan du tælle til tre?

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Kan udføres stående bag ved bord og stol i undervisningslokalet.


Instruktion: Stå sammen i par (person A og B), som skal tælle til tre ved skiftevis at sige et tal. A siger "et", B siger"to", A siger "tre", B siger "et", A siger "to" osv.
Nu erstattes "et" af et klap i hænderne, så A klapper, B siger "to", A siger "tre", B klapper, A siger "to" osv.
Nu erstattes "2" af et hop, så A klapper, B hopper, A siger "tre", B klapper, A hopper, B siger "tre" osv.
Nu erstattes "3" af klap på lårene. Fremgangsmåden er den samme.

Variation: Legen kan varieres med flere tal eller flere personer i gruppen eller udføres med lukkede øjne.

MASSAGE SLANGE

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Fint, hvis der er plads til en rundkreds, men øvelsen kan også laves blandt borde, stole og tasker.


Instruktion: Alle står i en lang række. Man masserer nu skuldrene på den, der står i rækken foran. Efter nogle minutter vender alle sig om og masserer den, der står bagved.

Variation: Den, der står foran i rækken, kan evt. skiftes til at finde på måder, hvorpå der skal masseres, fx "regndråbemassage", hvor fingerspidserne rører i hurtige, små prik. Eller "gnidemassage", hvor man med håndfladerne gnider, så der opstår varme. Det kan også være bankemassage.

Ringen vandrer

Materialer: En-fire hulahopringe.
 

Krav til plads: Bedst, hvis der er plads til en stor rundkreds, men øvelsen kan sagtens laves mellem borde, stole og tasker, når bare deltagerne kan nå hinandens hænder.


Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig på hver sin side af en markeret linje. De tager fat i hinandens hænder og skal nu forsøge at trække hinanden over linjen.


Variation: Alle stiller sig i rundkreds og holder hinanden i hånden.
To steder brydes kredsen, og en hulahopring hænges over en arm, hvorefter kredsen lukkes igen. Nu skal der samarbejdes om at få hulahopringene til at flytte sig kredsen rundt – uden at deltagerne slipper hinandens hænder. En for en kravler deltagerne igennem ringen, som dermed vandrer videre til den næste i kredsen.


Variation: Man kan bruge flere ringe eller lave en regel om, at ringene ikke må indhente hinanden.

Den gordiske knudende stol

Materialer: Ingen. Evt. stopur, så der er begrænsninger på, hvor længe det må vare at løse knuden op.


Krav til plads: Plads til en rundkreds.


Instruktion: Deltagerne stiller sig i en rundkreds med armene krydset over hovedet. Alle går nu mod midten og finder en hånd fra to forskellige personer overfor, som man skal holde fast i. Når alle har fat i to andres hænder, skal deltagerne nu løse op for knuderne uden at give slip på hinanden, så alle ender med at stå i en rundkreds med hinanden i hænderne. Legen er færdig, når der ikke er flere knuder.
 

Variation: Man kan dele deltagerne op i mindre grupper på fx seks-otte personer og konkurrere om, hvilken gruppe der først løses op.

Fokuspauser

Send dansen rundt

MATERIALER: Ingen

INSTRUKTION: Eleverne stiller sig i en rundkreds. En elev begynder med at vise enkle dansetrin/enkel dans. Siddemanden skal herefter efterligne dansen og bagefter selv finde en ny, som den næste i rundkredsen skal efterligne. Sådan fortsætter de til alle har sendt en dans rundt.

Fra top til tå

MATERIALER: Ingen (evt. en stol)

INSTRUKTION: Øvelsen laves individuelt, enten stående eller siddende på en stol. Med højre hånd rører man skiftevis hoved, skulder, knæ og fod – og fortsætter således opad igen med fod, knæ, skulder, hoved og så fremdeles. Nu kommer udfordringen, når venstre hånd skal køre modsat højre hånd, dvs. fod, knæ, skulder, hoved osv.

Tekst til Tryk fingre

MATERIALER: Ingen

INSTRUKTION: Eleverne stiller sig med front mod hinanden med ca. en meters afstand. Den ene elev strækker begge arme med håndfladerne nedad. Dernæst krydses elevens arme, så håndfladerne vender mod hinanden. Fingrene flettes, armene bøjes og de foldede hænder føres op foran ansigtet. Den anden elev peger nu på én finger ad gangen, som eleven skal løfte.

Gå ind i dig selv

MATERIALER: Ingen

INSTRUKTION: Eleverne lukker øjnene, er helt stille og lader læreren guide til at lytte opmærksomt. Lyt først til en selv og ens åndedræt. Lyt til lydene i rummet. Og lyt så til lydene udenfor og langt væk. Lav rækkefølgen baglæns, så eleven ender med at lytte til sig selv igen.
Læreren spørger: Hvilke lyde hørte I?

Øvelser med mindfulness

Materialer: Rosiner eller afslappende musik, sækkestole, madrasser. Kan også laves uden materialer.
 

Krav til plads:Ingen særlige.

Instruktion: Deltagerne putter hver en rosin i munden. De instrueres nu i at koncentrere sig fuldstændig om denne rosin uden at tygge. De skal mærke, hvordan rosinen føles inde i munden, før de begynder at tygge langsomt. Så instrueres de i at lægge mærke til smagen, der breder sig i munden, og fornemme rosinens vej ned gennem spiserøret.

Variation: Øvelsen kan laves i mange variationer. Den handler om at øve sig i at styrke sanserne og øge evnen til nærvær og koncentration om en enkelt ting. At hæmme irrelevante tanker og sansestimuli.

Katten efter musen

Materialer: Ingen – evt. stopur.
 

Krav til plads: Plads til rundkreds.
 

Instruktion:Deltagerne danner en kreds og stiller sig to og to sammen med front mod kredsens midte, den ene bag den anden. Der skal være god afstand mellem parrene. To deltagere er ikke med i kredsen. Den ene er mus, og den anden er kat. Musen skal forsøge at komme ind i kredsen uden at blive fanget af katten og stille sig foran et af parrene, så de står tre et øjeblik. Den bageste i rækken bliver nu den nye mus.
Kredsen bliver mindre og mindre, idet musen hver gang stiller sig foran et par.

Skulder og nakke

Materialer: Ingen.

Krav til plads: Ingen særlige.

Instruktion: Deltagerne står med ret ryg og armene ned langs siden. De ruller med begge skuldre, fem gange fremad og fem gange bagud. Derefter tager de med hænderne fat om skuldrene, og øvelsen gentages. Til sidst strækkes armene, og øvelsen gentages med fulde, symmetriske armsving. Derefter skal armene hænge afslappet. Højre øre lægges ned mod skulderen, hvorefter højre hånd lægges op på venstre øre og hviler afslappet der. Derefter laves øvelsen til modsatte side med venstre skulder og hånd. Som afslutning lader deltagerne hovedet falde forover, så hagen rammer brystet, og trækker vejret dybt syv gange.

Arme og fingre

Materialer: Ingen.
 

Krav til plads: Ingen særlige.

Instruktion: Deltagerne står med ret ryg, fingrene flettes foran brystet, og håndfladerne skubbes væk fra kroppen, mens armene strækkes, og der laves syv dybe vejrtrækninger.
Derefter rækkes højre hånd så langt ned mellem skulderbladene som muligt, mens venstre hånd nedefra rækker så langt op mellem skulderbladene som muligt. Deltagerne forsøger nu at få de to hænder til at gribe hinanden. Når det lykkes, tager man syv dybe vejrtrækninger, hvorefter øvelsen gentages – nu med venstre hånd oppefra og højre hånd nedefra.

ben

Krav til plads: Ingen særlige.

Instruktion: Deltagerne står med ret ryg og armene ned langs siden. De ruller med begge skuldre, fem gange fremad og fem gange bagud. Derefter tager de med hænderne fat om skuldrene, og øvelsen gentages. Til sidst strækkes armene, og øvelsen gentages med fulde, symmetriske armsving. Derefter skal armene hænge afslappet. Højre øre lægges ned mod skulderen, hvorefter højre hånd lægges op på venstre øre og hviler afslappet der. Derefter laves øvelsen til modsatte side med venstre skulder og hånd. Som afslutning lader deltagerne hovedet falde forover, så hagen rammer brystet, og trækker vejret dybt syv gange.
 

Variation: Deltagerne sætter sig på stolen med ret ryg og tager kort hænderne ind under rumpen for at tjekke, om de sidder på de dertil indrettede sædeknuder. Derefter lægger de venstre fod op på højre lår og bøjer kroppen forover med strakt ryg. Når strækket kan mærkes, holdes positionen, og man tager syv dybe vejrtrækninger, hvorefter der skiftes ben, og øvelsen gentages. Derefter rejser deltagerne sig op bag stolen og stiller sig på højre ben, mens det venstre bøjes, og hælen holdes ind mod bagsiden af låret med venstre hånd. Når strækket mærkes, tager man syv dybe vejrtrækninger, hvorefter der skiftes ben, og øvelsen gentages.

Stopdans

MATERIALER: Ingen

INSTRUKTION: Eleverne danser til musik. Læreren styrer afspilningen af musikken. Når musikken begynder, skal eleverne danse eller lave en bevægelse. Når musikken stopper, skal eleverne stå helt stille, ellers ryger man ud af legen. Legen fortsætter til der kun er en elev